Požárně odolné bezpečnostní skříně na skladování kapalných hořlavin

Dodávané firmou Unimed Praha, s.r.o.

Mnoho uživatelů nebezpečných látek, v laboratořích, menších a středně velkých firmách, si není vědomo, jaká nebezpečí hrozí při skladování nebezpečných látek. Často se volí nejjednodušší řešení ve skladování nebezpečných látek přímo na místě jejich užití. To platí jak u zásobování nebezpečnými látkami, tak i při jejich likvidaci. Jsou to však právě pracovní činnosti ve výrobě nebo v laboratoři, při kterých může dojít k malým zahořením. Jestliže se pak k tomu přiřadí ohrožení neuskladněnými nebezpečnými látkami, pak může z malé přehlédnutelné nehody rychle dojít k ohrožení života spolupracovníků, životního prostředí a věcných hodnot, jako jsou budovy a drahé přístrojové vybavení. Tomu můžeme předejít tím, jestliže budeme preventivně využívat certifikované standardní produkty určené ke skladování od firmy Düperthal Sicherheitstechnik GmbH.

Jestliže se na přítomnost nebezpečných látek na pracovišti dříve nahlíželo jako na málo problematickou záležitost, pak se v posledních letech myšlenkový postup změnil. Poznalo se, že k ochraně zaměstnanců nestačí pouze prostředky osobní ochrany, jako jsou ochranné brýle a přilby na ochranu proti ohrožení pracovními činnostmi. Vychází to na jedné straně ze zvýšeného vědomí ochrany životního prostředí a bezpečnosti průmyslu, univerzit, zdravotnických zařízení a zaměstnanců. V neposlední řadě však také z mimořádně velkých požárů skladů, např. 1986 u fy Sandoz v Bazileji (CH). To se také projevuje zpřísněním předpisů a zákonů. To, že jsou takováto preventivní bezpečnostní skladovací zařízení důležitá, uznala i Evropská unie (EU) a požadavky k tomu, a příslušné kontroly ustanovila v evropských standardech (normách EN). Tyto normy se všeobecně nevztahují k jednotlivým látkám, nýbrž se týkají potenciálu ohrožení, například EN 14470Fire safety storage cabinets - Part 1: Safety storage cabinets for flammable liquids".

Skříňě Duperthal mají v horní části vývod pro odsávání a vstup vzduchu. Jsou zhotoveny z ocelového plechu a dodávají se v různém barevném provedení dle typu skříně a jejich určení. Například skříně s požární odolností 90 minut jsou dodávány v provedení dveře RAL 1018 (zinkově žlutá) a korpus skříně RAL 7035 (světle šedá) a skříně s požární odolností 30 minut jsou celé v provedení RAL 7035 (světle šedá). Toto rozlišení umožňuje na první pohled určit požární odolnost každé bezpečnostní skříně. Skříně jsou dodávána v různých velikostech a modifikacích, malé skříně lze umístit pod pracovní stůl, velké skříně stojí samostatně a lze z nich sestavovat skříňové moduly. Některé skříně jsou vybaveny policemi a záchytnými vanami, jiné skříně jsou vybaveny pohyblivými zásuvkami. Kvalitní bezpečnostní zámek zaručuje dokonalé uzamčení. Skříně jsou vybaveny unikátním zařízením pro automatické uzavření dveří a výstupního a vstupního  otvoru vzduchu. Při překročení teploty  v okolí skříně nad 50OC dojde k automatickému uzavření skříně a následně k jejich  samoutěsnění a uzavření přívodu a odvodu vzduchu. Skříň po automatickém uzavření lze otevřít až po 24 hodinách po uzavření a po poklesu teploty. Tím je zajištěno, že skladované hořlaviny a další látky budou dokonale chráněny po dobu požární odolnosti každé skříně. Toto znovu otevření skříně musí být provedeno jen za přítomnosti techniků firmy Unimed Praha, s.r.o., kteří provedou celkovou kontrolu funkčnosti.

Bezpečnostní skříň na hořlaviny

Řada našich zákazníků si z naší nabídky oblíbila zejména bezpečnostní skříně s požární odolností 90 minut řady CLASSIC s křídlovými dveřmi, které jsou z hlediska bezpečnosti a cenové dostupnosti velmi výhodné.

 

V naši nabídce však najdete i speciální bezpečnostní skříně pro skladování kyselin a dalších agresivních látek typ STOR ale i skříně pro skladování jedů a toxických látek. V poslední době jsou velmi žádané i tzv. ekologické skříně pro skladování látek ohrožující životní prostředí.
Skříně Radýs v Praze:

Skříně Nusle:

Praha 4

Praha 4 Nusle
Křesomyslova 284/23
mobil.: 775 306 042
Otevírací doba